SEO | izeepro

 บริการ SEO (Search Engine Optimization) SEO คือ การทำให้เวบไซต์มี Ranking ที่ดีและอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดของหน้าแสดงผลการค้นหาใน Search Engine ชั้นนำ เช่น Google หรือ Yahoo เป็นต้น เมื่อมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตใส่คำค้นหาหรือคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของคุณในหน้า Search Engine ผลการค้นหาจะปรากฏบริเวณตรงกลางของ Google (โดยการจะจัดทำ SEO นี้จะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน)  สอบถามข้อมูลและราคาเกี่ยวกับการทำ SEO ได้ที่ 02-539-3993,
Hotline 092-543-3993”

SEO มีประโยชน์อย่างไร
• SEO ช่วยเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเวบไซต์ให้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลให้ธุรกิจมีโอกาสขายสินค้าและบริการได้มากขึ้น
• SEO ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา แม้ว่าการจัดทำ SEO จะมีราคาสูงการการ Marketing Online ประเภทอื่น แต่ก็ยังมีราคาถูกกว่าสื่อโฆษณาด้านอื่นๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อโทรทัศน์หรือสื่อวิทยุมาก
• SEO ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจหรือเวบไซต์นั้นๆ เพราะผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะมีความเชื่อมั่นกับเวบไซต์ที่ปรากฏอยู่ในอันดับต้นๆของ Search Engine ว่าเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงในสินค้าและบริการนั้นๆ

SEO เหมาะกับธุรกิจใด
• SEO เหมาะกับธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการเพิ่มโอกาสและช่องทางการขายสินค้าและบริการให้มากขึ้น
• SEO เหมาะกับธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการเริ่มต้นที่จะทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตและหวังผลในระยะยาว