Email Marketing | izeepro

E-mail Marketing

การทำตลาดโดยใช้อี-เมล์เข้ามามีส่วนช่วย เพื่อเพิ่มยอดขายในสินค้าและบริการ ทำการตลาดผ่านอีเมล์ เพื่อส่ง ข้อมุลข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ ที่มีต้นทุนต่ำสุด ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเข้าถึง มีการเตรียม Sever ไว้สำหรับระบบ Email Marketing โดยเฉพาะ ระบบ Email Marketing สามารถตั้งเวลาในการจัดส่ง Email Marketing ได้

 • 1.สร้างและเพิ่มโอกาสยอดขายให้เพิ่มขึ้น

  ด้วยการแจ้งข้อมูลสินค้าหรือโปรโมชั่นต่างๆ ส่งผ่านอีเมล
 • 2.ชัดเจน กำหนดได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

  ทำให้ผู้รับข้อมูลจะติดตามข้อมูลข่าวสารเราและรับรู้ความเป็นไปในตัวสินค้าและบริการอยู่ตลอด
 • 3.ประหยัดเวลา ต้นทุน และขั้นตอนในการทำงาน

  ยกตัวอย่างถ้าเปรียบเทียบกับ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์, โบวร์ชัวร์, แคตตาล๊อก, การติดป้าย, โฆษณาทีวี หรือสื่อต่างๆ
 • 4.สามารถวัดผลได้

  การติดตามผลการส่งอีเมล์ว่าแต่ละครั้งที่ส่งอีเมล์ มีการเปิดอ่านเท่าไรเป็นต้น